Học Từ Chuyên Gia
 
Cộng đồng 3HOC
 
 

Thỏa thuận sử dụng

Điều 1: Lưu ý trước khi sử dụng

1.1. Tổng quan
Chào mừng bạn đến với Thỏa thuận người dùng của 3hoc.vn. Thỏa thuận này bao gồm những quy định và điều khoản chi phối hoạt động của bạn tại 3hoc.vn. Trước khi đăng ký trở thành thành viên tại 3hoc.vn bạn phải chắc rằng đã đọc và chấp nhận tất cả các điều khoản trong Thỏa thuận người dùng và Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn cần đọc và đồng ý với tất các các quy định trong Bản thỏa thuận này trước khi sử dụng 3hoc.vn. Khi đã sử dụng 3hoc.vn (Đã đăng ký thành công tài khoản hoặc sử dụng 3hoc.vn nhưng không đăng ký tài khoản) thì có nghĩa là Bạn đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong Bản thỏa thuận này.

1.2. Thay đổi nội dung
3hoc.vn có thể sửa đổi nội dung Bản thỏa thuận này vào bất cứ thời gian nào. Những thay đổi trong bản thỏa thuận sẽ được thông báo trên website 3hoc.vn trước thời điểm áp dụng (ngày hiệu lực).

Điều 2: Thông tin tài khoản

Người sử dụng dịch vụ trên 3hoc.vn nên đăng ký tài khoản và khai báo trung thực và đầy đủ các thông tin cá nhân theo yêu cầu của 3hoc.vn.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ người dùng

- Người dùng có quyền đăng ký tài khoản học viên hay giảng viên tại 3hoc.vn.
- Người dùng là học viên có quyền tham gia các khóa học của giảng viên, tham gia bình luận, đánh giá các giảng viên trên 3hoc.vn.
- Người dùng là giảng viên có quyền tạo các khoá học phù hợp với bản hợp đồng đã ký kết với 3hoc.vn.
- Người dùng phải chịu trách nhiệm về các thông tin, các nội dung đăng tải trên 3hoc.vn.

Điều 4: Nghiêm cấm sử dụng dịch vụ

- Không tuân theo các quy định của 3hoc.vn.
- Đăng tải những thông tin khóa học không đúng sự thật hay không phù hợp với luật pháp Việt Nam.
- Có hành vi lừa đảo, gian lận trong quá trình sử dụng dịch vụ.
- Có hành vi nói xấu, bội nhọ các thành viên trong cộng đồng.
- Nghiêm cấm các thảo luận liên quan đến chính trị, tôn giáo, vi phạm đến pháp luật và thuần phong mỹ tục của Việt Nam
- Sử dụng email của người khác trong quá trình sử dụng dịch vụ.
- Gây ách tắc, chống phá hệ thống 3hoc.vn.