Học Từ Chuyên Gia
 
Cộng đồng 3HOC
 
 

Quyền riêng tư

Điều 1: Thông tin chúng tôi thu thập

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích tại 3hoc.vn, bạn cần phải đăng ký thành viên và cung cấp các thông tin cá nhân của mình.
- Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau về bạn:
- Tên, tuổi, chứng minh thư, địa chỉ cư trú
- Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn
- Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang bạn xem, thời gian bạn viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến
- Các thông tin giao dịch khi bạn tương tác với website của chúng tôi
- Các hoạt động cộng đồng bạn tham gia tại 3hoc.vn: bình luận sản phẩm, đánh giá uy tín thành viên khác.

Điều 2: Sử dụng thông tin

Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng 3hoc.vn thành môi trường thực sự an toàn, tiện ích và hiệu quả. Vì vậy, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm:
- Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của bạn
- Gửi e-newsletter thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của chúng tôi
- Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng website
- Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Thỏa thuận người dùng
- Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi
- So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà bạn cung cấp với bên thứ ba.

Điều 3:Tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi không bán hay cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây:
- Chúng tôi được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này
- Bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn
- Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
- Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác
- Đảm bảo các chính sách, quy định của chúng tôi được thực thi hoàn toàn
- Cho các công ty, tổ chức chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện một số chức năng của 3hoc.vn
- Cho các bên thứ ba khác mà chúng tôi có liên doanh, liên kết hoặc hợp nhất thành một pháp nhân mới
Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, chúng tôi sẽ không công bố thông tin cá nhân của bạn cho các quan chức chính phủ hay những bên thứ ba nào khác trừ khi chúng tôi hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

Điều 4: Thay đổi chính sách

Nội dung của Chính sách Quyền riêng tư này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của chúng tôi cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có.
Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo chính sách được sửa đổi.