Học Từ Chuyên Gia


 • Phạm Thanh Hà - Chuyên Gia Tài Chính | 3HOC.VN
 • Phạm Thanh Hà

  Chuyên Gia Tài Chính

  8 năm kinh nghiệm

  J.P. Morgan, New York

 • Trần Đình Vĩ - Chuyên Gia Microsoft Word | 3HOC.VN
 • Trần Đình Vĩ

  Chuyên Gia Microsoft Word

  Vô địch Word Thế Giới 2012

  ANZ Bank

 • Hồ Trần Hiếu Trung - Chuyên Gia Microsoft PowerPoint | 3HOC.VN
 • Hồ Trần Hiếu Trung

  Chuyên Gia Microsoft PowerPoint

  Giải 4 PowerPoint Thế Giới 2013

  Ernst & Young

 • Phan Vũ Linh - Chuyên Gia Digital Arts | 3HOC.VN
 • Phan Vũ Linh

  Chuyên Gia Digital Arts

  Nokia Arts Awards

  SF Academy of Art University

 • Tom Jordan - Chuyên Gia IELTS | 3HOC.VN
 • Tom Jordan

  Chuyên Gia IELTS

  10 năm kinh nghiệm

  University of Washington

 • Gia Bách - Chuyên Gia CNTT | 3HOC.VN
 • Gia Bách

  Chuyên Gia CNTT

  10 năm kinh nghiệm

  Accenture, Tokyo

Load more >>

Load more >>